Want je helpt elkaar

De enige echte service voor een familiebank van begin tot eind

Hulp bij afsluiten van de familiehypotheek

Welk rentepercentage hanteer je bij een familiehypotheek? Welke rentevastperiode en looptijd? Wat staat er in de overeenkomst? Doen we wel of geen notaris? Box 1 of Box3? Familiehypotheek.com helpt bij het afsluiten van de hypotheek.

Unieke administratie voor het bijhouden van uw familiehypotheek

Maandelijkse herinneringen,  een fiscaal jaarovericht en een “tot op de cent nauwkeurig” overzicht van de leningstuatus. Familiehypotheek.com helpt met een maandelijkse administratie waarmee uw familiehypotheek perfect wordt beheerd totdat hij is afgelost.

 
Familiehypotheek.com heeft geen banden met banken of hypotheekverstrekkers
Familiehypotheek.com heeft als missie om het product “familiehypotheek” beter onder de aandacht te brengen bij het algemene publiek
Bij een familiehypotheek is -onder dezelfde voorwaarden als een lening bij de bank- de rente van de lening ook aftrekbaar!
Veel banken accepteren tegenwoordig een familiehypotheek als 2e hypotheek
Bij een familiehypotheek hoeven de geldgevers niet perse familieleden te zijn!
Als de lening in aanmerking moet komen voor rente-aftrek moet hij worden geregistreerd bij de Belastingdienst.
Bij lagere bedragen of kortere looptijden is hypothecaire zekerheid niet altijd nodig. De familiehypotheek wordt dan een familielening
Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek moet u maandelijks rente- en aflossing betalen (en overboeken).
Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek moet u de lening (indien afgesloten na 1/1/2013) annuitair of lineair aflossen

Stap 1: Samenstellen

Het begint met het maken van afspraken over de lening.  Die leg je vast in een (concept)leningovereenkomst.

Wie zijn de geldnemers? Op 1 of 2 namen? Wie zijn de geldgevers? Zakelijk? Familie? Hoeveel wordt er geleend? Hoe lang? 20 jaar? 30 jaar? Welk rentepercentage is passend? 3% of 6%? Hoe lang staat rente vast? Leneair, annuitair of niet aflossen (aflossingsvrij)? Is de rente aftrekbaar? Welk bedrag Box 1 / Box 3

Via familiehypotheek.com krijg je on-line een leningovereenkomst, samengesteld op basis van een bewezen format waar fiscalisten goed over hebben nagedacht. We helpen je met een on-line formulier dat rekening houdt met alle vragen.

Stap 2: Afsluiten

De overeenkomst wordt omgezet in een akte van geldlening. Deze kan als hypotheek (via de notaris) of  als “onderhandse” lening in onze administratie worden ondergebracht.

Is er onroerend goed als onderpand? Een lening zonder notaris? Of toch maar vastleggen als hypotheek? zonder notaris is goedkoper... Met notaris is zekerder voor de geldgevers....

Familiehypotheek.com zorgt ervoor dat de akte wordt gemaakt, de notaris (indien nodig) wordt ingeschakeld en op de juiste dag de leningadministratie wordt opgestart.

Stap 3: Bijhouden

Elke maand moet de geldnemer een termijn betalen en de geldgever de ontvangsten bijhouden. Bij een lineaire hypotheek is dat bedrag ook nog elke maand anders. Een achterstand moet worden vastgelegd anders klopt de administratie niet meer. O ja, vergeet de renteherziening niet!

De nota van vorige maand is nog steeds niet betaald. Hoe leg ik dit vast? Stuur ik een herinnering? Er moet nog een jaaropgave worden gemaakt voor de Belastingdienst. Wie doet dat?

Familiehypotheek.com helpt met een uniek electronisch dossier (www.leningregister.nl). Het on-line leningregister houdt het leningschema nauwgezet bij en informeert partijen over de status van de lening via e-mail.

Stap 4: Aflossen

De lening kan tussentijds geheel of gedeeltelijk worden afgelost. Een gedeeltelijke aflossing leidt tot een nieuw bedrag per maand. Dat moet worden afgehandeld. Uiteindelijk moet de restantschuld op 0 uitkomen.

De geldnemer wil op 25/10 de lening aflossen, hoeveel moet er worden betaald? Is de extra aflossing nu al binnen? Hoeveel zou de geldnemer nu aflossen? Wat is de restschuld? De geldnemers gaan scheiden. Wat moet er allemaal geregeld worden met de familiehypotheek? De partner van de geldgever is overleden, wat moet er nu gebeuren?

Familiehypotheek.com helpt bij het berekenen van de nieuwe hoofdsom en de nieuwe maandtermijn na een extra aflossing.  Bij de algehele aflossing wordt het hele bedrag dat nog af te lossen is tot op de cent nauwkeurig berekend. En on-line vastgelegd.

Veel notarissen kunnen een akte voor een familiehypotheek opmaken. Maar voor het bijhouden van de lening ben je op jezelf aangewezen. Dus eerst langs familiehypotheek.com en wij regelen de notaris!

Laurens de Vaan
Laurens de VaanKlantenservice familiehypotheek.com

Familiehypotheek.com is de enige aanbieder in Nederland met een on-line systeem voor het bijhouden van de familiehypotheek. Niemand anders biedt dat!

Laurens de Vaan
Laurens de VaanKlantenservice familiehypotheek.com

De Belastingdienst controleert steeds strikter op de familiehypotheek (“lening eigen woning”). Als de administratie niet klopt heeft u een probleem. Alleen bij familiehypotheek.com krijgt u ondersteuning NA het afsluiten!

Laurens de Vaan
Laurens de VaanKlantenservice familiehypotheek.com

Hypotheekadviseurs kijken pas naar de familiehypotheek als ze de hypotheek bij de bank niet rond krijgen. Bij familiehypotheek.com doet u het andersom!

Laurens de Vaan
Laurens de VaanKlantenservice familiehypotheek.com

Wat zijn de kosten?

Eenmalig (bij het afsluiten)

 • Afsluitkosten Lening
  €99
  geen notaris
 • Afsluitkosten hypotheek
  €199
  Hou rekening met ca. €300-500 voor bijkomende kosten bij het afsluiten via de notaris

Jaarlijks (om bij te houden)

 • Administratiekosten
  €60,50
  jaarlijkse factuur voor geldgever (wordt verzonden bij de fiscale jaaropgave in januari van elk jaar)

Gratis E-book bij elke familiehypotheek!

Iedere client ontvangt gratis het E-boek “de Familiebank” uitgegeven door de Consumentenbond. De uitgave is samengesteld in 2015 en bevat veel achtergrondinformatie en tips hoe om te gaan met een familiehypotheek.

Advies nodig?

Maak een adviesafspraak

Wilt u overleggen? Bel ons! We zijn bereikbaar tijdens werkdagen van 10.00u tot 1900u. Het nummer is (085) 4019350

Wen adviesafspraak maken bij u thuis is ook mogelijk. De kosten zijn €96,50 / uur incl. BTW.

Sending

Nu doen?

Stel nu uw concept contract familiehypotheek samen

Vul onderstaand formulier in en ontvang binnen 24 uur een leningovereenkomst voor uw familiehypotheek.

Geldnemer(s)

Partner geldnemer

Geldgever (Geldverstrekker)

Partner geldgever

De lening

Vul het bedrag in waarvoor de familiehypotheek wordt afgesloten (gebruik geen komma)
Geef de gewenste looptijd van de lening (minimum 1 jaar - maximum 30 jaar)
Vul het bedrag in van de lening dat valt in Box 1 (het deel dat wordt gebruikt voor de woondoelstelling)
Geef aan op welke manier de lening zal worden afgelost (aflossingsvrij=aan einde looptijd, annuitair=maandelijks vast bedrag (rente plus aflossing), lineair=maandelijks bedrag aflossing plus rente
Vul hier rentepercentage in. Gebruik geen komma. Voorbeeld: 5.75 of 7
Bepaal de rentevastperiode. Deze is minimaal 1 jaar en maximaal de looptijd van de lening.
Geef een (voorlopige) datum

Het onderpand

Als het onderpand al bezwaard is met hypotheek zal de familiehypotheek een lagere rangorde krijgen.

Afronding & Voorwaarden

Klik aan wie de leningovereenkomst per e-mail zal ontvangen. De overeenkomst kan direct per e-mail aan beide partijen worden verzonden of naar een van de partijen worden gestuurd.
Vul hier eventueel aanvullende informatie in die van belang is voor de verwerking van uw Eigen Huis Familiehypotheek.

Druk op "verzend aanvraag" om uw hypotheekaanvraag te verzenden naar de Klantenservice van Estate Hypotheek. De verwerking van de gegevens vergt enige seconden. Indien niet alle gegevens correct zijn ingevoerd verdwijnt de verzend knop niet. Loop dan door de aanvraagvelden om te zien welke invoer onjuist is en moet worden aangepast. Als de aanvraag succesvol is verzonden verschijnt een melding op uw scherm. Als u niet binnen 24 uur een mail ontvangt controleer dan uw reclame folder van uw e-mail account (of bel 085-4019350)

Familiehypotheek.com is een dienst van ANBF b.v..

ANBF staat voor Administratiekantoor Niet-Bancaire Financieringen.
ANBF b.v. is opgericht in 2010 en administreert hypotheken en leningen die tussen particulieren worden gesloten (notarieel of onderhands).

ANBF b.v.
Informaticalaan 5
2628ZD Delft
085-4019350